1962 yılında doğdum. Kadıköy Anadolu Lisesi’sinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans, Boğaziçi Üniversitesi  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde ise yüksek lisansımı tamamladım.

Uzun yıllar Kanada’da çocuk ve gençler, anne-babalar, çocuk istismarı, mülteciler ve travramalar üzerine çalıştım.

Türkiye’ye döndükten sonra Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı gibi vakıf ve derneklerde yöneticilik ve proje koordinatörlüğü görevlerinde bulundum.

Kurucusu olduğum Together Danışmanlık Merkezinde, genç ve yetişkin terapisinin yanı sıra, 0-3 yaş çocukları ve anne-babalarına yönelik farklı çalışmalar gerçekleştirdim.

Birçok okulda öğretmen ve anne-baba grup çalışmaları düzenledim. Evde ve okulda yetişkin-çocuk ilişkisi üzerine çalıştım.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılarımın yanı sıra, “Aile Matinesi” adlı bir radyo programını hazırladım ve bir yıl süreyle sundum.

Kendi geliştirdiğim Baba Destek Programı ve 0-3 Yaş Programı sonucunda ortaya çıkan Evde Eğitim (0-1 Yaş, 1-2 Yaş, 2-3 Yaş) adlı kitaplarımı yayına hazırlıyorum.

2013 yılından bu yana, kurucusu olduğum Therapatica Danışmanlık Merkezinde, özellikle genç ve yetişkinlerle, travmalar ve psikosomatik rahatsızlıklar üzerine derinleştirdiğim, Psikodrama, Somatik Deneyimleme ve bireysel psikoterapi çalışmalarına devam ediyorum.